I-PADUA Study

The Intra-procedural Cortisol Assay During Adrenal Vein Sampling

 

I-PADUA studija je multicentrično, prospektivno, randomizirano, kontrolirano kliničko istraživanje s ciljem testiranja korisnosti intraproceduralnog brzog testa za kortizol (IRCA) prilikom uzorkovanja adrenalnih vena u bolesnika s primarnim aldosteronizmom, a radi postizanja većeg broja uspješno provedenih bilateralno selektivnih kateterizacija i pravovaljanog upućivanja bolesnika na adrenalektomiju.

Glavni istraživački centar je Sveučilišna bolnica u Padovi, voditelj je GianPaolo Rossi, a u Hrvatskoj je uključen Centar izvrsnosti za arterijsku hipertenziju pri KBC Zagreb. Glavni voditelj za Hrvatsku je prof.dr.sc. Bojan Jelaković.

Suradnici projekta su: Sandra Karanović (glavni koordinator za Hrvatsku), Ana Marija Alduk, Mario Laganović, Margareta Fištrek Prlić, Maja Baretić, Živka Dika, Tamara Knežević, Ivana Vuković Brinar.

Otvoren je poziv svima zainteresiranima da se pridruže projektu.


U istraživanje se uključuju bolesnici s biokemijski dokazanim primarnim aldosteronizmom, a koji su kandidati za kirurško liječenje. Prema postojećim smjernicama kod ovih bolesnika prije odluke o adrenalektomiji indicirana je kateterizacija adrenalnih vena. Prilikom postupka kateterizacije uzorkuje se krv iz obje adrenalne vene ne bi li se potvrdilo autonomno izlučivanje aldosterona i definiralo postojanje lateralizacije, a ovisno o nalazu indicira se daljnje liječenje.

Postupak kateterzacije u određenom broju slučajeva može biti otežan, prvenstveno zbog nepovoljne anatomije desne adrenalne vene, što u konačnici može dovesti do lažnih rezultata. Korištenje intraproceduralnog brzog hormonskog testa za kortizol mogao bi dovesti do više stope uspješnosti ovog postupka.

U našem Centru plan je uključiti 20 konsekutivnih bolesnika s primarnim aldosteronizmom, a 10 će ući u skupinu u kojoj će se koristiti IRCA test, a 10 u skupinu gdje će se kateterizacija adrenalnih vena raditi standardnim načinom bez IRCA testa. Uključivanje bolesnika i randomizacija su u tijeku.