LOV NA TIHOG UBOJICU

Hrvatsko društvo za hipertenziju, Hrvatska liga za hipertenziju i eMed su zajedno sa svojim partnerima pokrenuli akciju Lov na Tihog ubojicu s ciljem da podignemo svijest o hipertenziji, ukažemo na rizične čimbenike i pozovemo sve: sva stručna društva, sve udruge građana i cjelokupnu populaciju da nam se pridruže jer jedino zajednički možemo smanjiti učestalost hipertenzije u općoj populaciji i poboljšati kontrolu liječenih hipertoničara.