Mobility Hypertension Monitor (M.H.M.)

Studija praćenja učinkovitosti telemonitoriranja u liječenju hipertoničara

 

Riječ je o multicentričnoj međunarodnoj prospektivnoj studiji s longitudinalnim periodom praćenja s ciljem procjene učinkovitosti telemonitoriranja na uspjeh liječenja hipertoničara. Studiju organizira Međunarodno društvo za vaskularno starenje i zdravlje (ISVH).

Glavni istraživač je Roland Asmar (Francuska/Libanon), a u Hrvatskoj Bojan Jelaković. U studiji sudjeluje 16 europskih država s 20 centara. U Hrvatskoj je uključen Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju KBC Zagreb. Suradnici projekta su: Ana Jelaković (glavni koordinator), Tamara Knežević, Branimir Krtalić, Inga Prkačin, Živka Dika, Sandra Karanović, Jelena Kos.

Meta-analize ukazuju na mogućnost poboljšanja kontrole hipertenzije i povezanih zdravstvenih ishoda prilikom upotrebe telemonitoriranja arterijske hipertenzije. Ipak, heterogenost uključenih randomiziranih studija kao i moguće greške u izvješćima pojedinih studija dovode u pitanje snagu navedenih dokaza. Iz tog razloga se u posljednje vrijeme naglašava potreba za bolje osmišljenim, prospektivnim i randomiziranim istraživanjima s velikim uzorkom ispitanika koja bi doprinijela boljem razumijevanju prednosti telemonitoriranja arterijskog tlaka kao i prednosti sličnih aplikacija.

Tržište nudi nekoliko rješenja za telemonitoriranje s različitim značajkama, a nedavno je u Francuskoj razvijen sustav „Monitor za hipertenziju” proizvođača e-CoreLab® čija je učinkovitost u odnosu na standardnu skrb kod pacijenata s hipertenzijom predmet istraživanja nadolazeće prospektivne studije. Njen primarni cilj je ocijeniti može li kućno telemonitoriranje dovesti do bolje kontrole arterijskog tlaka te drugih čimbenika rizika u odnosu na standardnu skrb, a pored toga se kao sekundarni ciljevi navode procjena suradljivosti, vrijeme potrebno za postizanje ciljnih vrijednosti te složenost izvođenja telemedicine. Svi ciljevi će se procijeniti u 24. i 36. tjednu trajanja studije.

U određenim vremenskim intervalima tijekom 36 tjedana će se vršiti uključivanje ispitanika, randomizacija u grupu A ili B, klinički pregledi te skupljanje bioloških uzoraka (urin i krv). Skupina A će dobivati skrb prema standardima uobičajene kliničke prakse za vanbolničko vođenje osoba s hipertenzijom, dok će skupina B uz istu takvu skrb dobiti elektronski uređaj za telemonitoriranje arterijskog tlaka te svaka dva tjedna imati e-vizitu putem telefonskog poziva, SMS-a ili e-maila. Iz bioloških uzoraka ispitanika određivat će se GUK, HbA1c, ukupni kolesterol, LDL i HDL kolesterol, trigliceridi, kreatinin, procjenjena GFR prema MDRD i CKD-EPI formulama, te albuminurija.

Ciljni broj ispitanika je 400, pri čemu se vodi računa o ravnomjernoj distribuciji ispitanika po grupama prilikom randomizacije. Studija će obuhvatiti 16 europskih zemalja u ukupno 20 centara.