Pojam za pretragu: Liječenje dislipidemija

Vijesti

Rasprave

18:20 - 19:00

Liječenje dislipidemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti - još jedna kontroverza?

Moderator: Bojan Jelaković
Panelisti: Jerko Barbić, Nikolina Bukal, Josipa Josipović, Josipa Radić, Božidar Vujičić, Marijana Živko

Okrugli stol
 
15:15 - 15:25

Liječenje dislipidemija i intolerancija na statine

Ivan Pećin

Zanimljivosti iz svijeta dislipidemija (simpozij HDA-HDH)