Pojam za pretragu: Vesna Herceg Čavrak

Vijesti

Stranice

[stranica]

Impressum

Predavanja

10m 29s

Metabolički sindrom u djece i adolescenata s primarnom hipertenzijom

Vesna Herceg Čavrak (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

Sponzor: VIS

PEDIJATRIJA
 
14:22

Krutost arterija u djece liječene od malignih bolesti

Doc. dr. sc. Vesna Herceg Čavrak

Predavanje
 
08:23

HyperChildNet project

Vesna Herceg Čavrak

Predavanja
 

Rasprave

18:20-18:40

Pedijatrija

Moderator: Vesna Herceg Čavrak, Panelisti: Vesna Herceg Čavrak, Bernardica Valent Morić

Program "U živo"
 
09:00 - 09:30

Pedijatrima nikad nije lako

Moderatori:
Vesna Herceg Čavrak, Bernardica Valent Morić
Panelist:
Vera Musil

Pogledajte snimku
 
14:00 - 14:30

Djeca i adoloscenti - borba mora početi od najranije dobi

Moderatori: Bernardica Valent Morić, Vesna Herceg Čavrak
Panelisti: Vera Musil, Nina Petričević

Plenarna rasprava