Pojam za pretragu: bubreg

Vijesti

Traži se SPECIJALIST NEFROLOG / INTERNIST / KARDIOLOG / ENDOKRINOLOG

Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, KBC Zagreb, vodeća nefrološka institucija u Republici Hrvatskoj prepoznata izvan granica Hrvatske traži za puno radno vrijeme specijalistu nefrologa i/ili specijalistu internistu.

17.03.2022.

VIŠE INFORMACIJA

Stranice

[stranica]

O DRUŠTVU

Predavanja

19:05-19:15

Bubreg

Krešimir Galešić, Nikolina Bašić Jukić

Sponzor: KOMENTARI & ODGOVORI

Komentari i odgovori
 
17:00-18:00

SGLT2 inhibitori – srce i bubreg

Dario Rahelić, Davor Miličić, Bojan Jelaković

Sponzor: ASTRAZENECA

Zoom simpozij
 
12m 39s

Hipertenzivne krize u bolesnika na dijalizi

Nikolina Bašić Jukić (KBC Zagreb i MEF Zgreb)

Sponzor: VIS

BUBREG
 
08m 39s

Biljezi oštećenja proksimalnog tubula

Jelena Kos (KBC Zagreb)

Sponzor: VIS

BUBREG
 
11m 15s

Deindeksirane jednadžbe za eGFR kod pretilih osoba

Marija Matašin (studentska sekcija za arterijsku hipertziju MEF Zagreb

Sponzor: VIS

BUBREG
 
13m 22s

Novosti u liječenju ANCA vaskulitisa

Krešimir Galešić (KB Dubrava i MEF Zagreb)

Sponzor: VIS

BUBREG
 
10m 37s

Sparsentan u liječenju glomerulopatija

Lana Gellineo (KBC Zagreb)

Sponzor: VIS

BUBREG
 
11m 37s

Kako pravilno koristiti i interpretirati nalaz doplera bubrega?

Ivana Jurca, dr. med.

Renovaskularna aterosklerotska hipertenzija
 
12m 59s

COVID-19 i bubreg – etiopatogeneza i prikaz bolesnika

doc. dr. sc. Ivica Horvatić, dr. med.

Glomerularne bolesti
 
17:01

Stenoza renalne arterije transplantiranoga bubrega - dijagnostički i terapijski izazov

Prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, dr. med.

Predavanje
 
15:40

Najteže komplikacije nakon akutnoga COVID-19 u bolesnika s transplantiranim bubregom

Prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, dr. med.

Predavanje
 

Rasprave

19:00-20:30

Suvremen pristup bolesnicima s dijabetičkom bolesti bubrega

Uvod i zaključak: Bojan Jelaković, Prikazi slučajeva: Ema Ivandić, Marijana Živko, Ines Golubić

Sponzor: ASTRAZENECA

Program "U živo"
 
12:45-13:15

BUBREG i arterijska hipertenzija

Moderatori: N.Bašić Jukić, J. Barbić Panelisti: J.Josipović, M. Domislović

 
Breakout Room B - sekcija 3.

POSTER SEKCIJA _Bubreg

MODERATOR: Melanija Kolarić

 
14:30 - 15:00

Novi stup u liječenju dijabetičke bolesti bubrega

Jelena Kos, Vedran Velagić

Sponzor: BAYER K24

Sponzorski kutak - Bayer
 
17:15 - 18:05

Izazovi kardioprotekcije nakon transplantacije bubrega

Nikolina Bašić Jukić

State-of-the-art predavanje
 
18:10 - 18:45

Liječenje 3 (urolitijaza, policistična bolest bubrega, šećerna bolest na dijalizi, ŠB 1 kod djece)

Živka Dika, Sandra Karanović Štambuk, Tamara Knežević, Bernardica Valent Morić

Rasprava
 
09:10 - 09:20

Liječenje arterijske hipertenzije u bolesnika s akutnim oštećenjem bubrega

Josipa Josipović

Urgentna i emergentna stanja i arterijska hipertenzija
 

Područja

Moduli

M 1

6 16 155

Tečajevi