Pojam za pretragu: moderatori

Vijesti

Završile su KONTROVERZE 2021. (?)

Možda su Kontroverze 2021. završile, ali kontroverze iz arterijske hipertenzije, kardiovaskularne prevencije i nefrologije, (nažalost) i dalje postoje. Zašto? Na to pitanje smo se intenzivno trudili zajedno pronaći odgovor...

28.05.2021.

VIŠE INFORMACIJA

Kontroverzna Subota - što danas nikako ne propustiti?!

Dobrodošli na drugi i zadnji dan ovogodišnjeg Kontroverznog druženja!

09.04.2022.

VIŠE INFORMACIJA

Stranice

Rasprave

17:00-17:25

Kronično srčano zatajenje (HFpEF)

Moderatori: Davor MIličić, Hrvoje Jurin, Panelisti: Lana Gellineo, Zvonimir Sitaš, Vesna Dejanović

Program "U živo"
 
17:40-18:00

Promjene životnih navika

Moderatori: Jerko Barbić, Vanja Vasiljev Marchesi, Panelisti: Mihaela Marinović Glavić, Josipa Josipović, Marina Peklić, Dubravka Bokarica

Program "U živo"
 
18:05-18:35

Diuretici i beta blokatori

Moderatori: Dario Nakić, Darko Počanić, Panelisti: Ines Golubić, Goran Krstačić, Rea Levicki, Jozica Šikić, Nikola Pavlović, Mia Dubravčić, Ivan Prepolec

Program "U živo"
 
17:45-18:25

Metabolički poremećaji i hipertenzija

Moderatori:Ž. Reiner, D. Rahelić, I. Pećin, Panelisti: N.Bukal, I.Golubić, M.Živko

Program "U živo"
 
17:25-17:45

Sportsko srce i hipertenzija

Moderatori: Viktor Peršić, Zdravko Babić, Panelisti: Vedran Pašara, Iva Ladić, Viktor Ivaniš

Program "U živo"
 
18:25-18:45

Razno

Moderatori: Robert Likić, Sandra Karanović

Program "U živo"
 
18:05-18:25

Dijaliza

Moderatori: Sanjin Rački, Vedran Premužić, Panelisti: Marina Peklić, Željka Grđan, Jerko Babić

Program "U živo"
 
17:50-18:25

Životne navike

Moderatori: I.Drenjančević, L. Bilajac, A.Stupin Panelisti: I.Jukić, AM. Masle, I.Petrović, J.Radić

 
18:05-18:25

Epidemiologija

Moderatori: R.Stevanović, V.Kralj, B. Jelaković Panelisti: C.Farsang (HUN), Z.Jarai (HUN), B.Jelaković (CRO), G.Mancia (IT), D.Nakić (CRO)

 
12:45-13:15

BUBREG i arterijska hipertenzija

Moderatori: N.Bašić Jukić, J. Barbić Panelisti: J.Josipović, M. Domislović

 
13:15-13:45

MOZAK i arterijska hipertenzija + FMD

Moderatori: B. Malojčić, A.Lovrenčić-Huzjan, Ž.Dika Panelisti: D.Bažadona, I.Vinski, R.Vukasović, M.Pintarić, N.Grbić

 
13:45-14:15

SRCE i arterijska hipertenzija

Moderatori: D.Miličić, M.Lovrić Benčić Panelisti: V.Stojanov, D. Lović

 
16:50-17:10

Djeca i adolescenti

Moderatori: V. Herceg Čavrak, B.Valent Morić Panelisti: M.Majer, M. Ćuk, V.Musil

 
17:10-17:30

Metabolički poremećaji i arterijska hipertenzija

Moderatori: Ž. Reiner, D.Rahelić, I. Pećin Panelisti: N.Bukal, I.Golubić, M.Živko

 
09:00 - 09:30

Dodatni koraci naprijed u dijagnostici (1)

Moderatori:
Valerija Bralić Lang, Ana Jelaković, Tajana Željković Vrkić
Panelisti:
Maja Čikeš, Ines Diminić Lisica, Marija Domislović, Lana Gellineo, Rea Levicki, Vladimir Prelević, Danilo Radunović

Pogledajte snimku
 
09:30 - 10:05

Dodatni koraci naprijed u dijagnostici (2)

Moderatori:
Davor Miličić, Boško Skorić, Jadranka Šeparović Hanževački
Panelisti:
Marko Boban, Branislava Čilić, Nina Jakuš, Fani Katić Vego, Majda Vrkić Kirhmajer, Petra Radić

Pogledajte snimku
 
10:05 -10:45

Liječenje nikad nije jednostavno

Moderatori:
Živka Dika, Jelena Kos, Antonela Šarac
Panelisti:
Ivana Abramović, Maja Baretić, Juraj Jug, Glorija Leškić, Sandra Vukojan

Pogledajte snimku
 
11:15 - 11:55

Nefarmakološko liječenje mora biti kvalitetno

Moderatori:
Melanija Kolarić, Martina Matovinović, Vanja Vasiljev
Panelisti:
Tanja Ilić Begovac, Lovorka Bilajac, Sara Šundalić, Ivana Tolj, Valentina Vukman, Marijana Vučković

Pogledajte snimku
 
11:55 - 12:40

Ponovo otvorene rasprave o starim pitanjima

Moderatori:
Sandra Karanović, Aleksandar Knežević, Darko Počanić
Panelisti:
Ela Čurčić, Ana Jelaković, Jelena Kos, Ksenija Makar, Ana Stupin, Dragan Soldo, Ana Vujaklija

Pogledajte snimku
 
12:40 - 13:25

Liječenje zaista nikad nije jednostavno

Moderatori:
Mario Ivanuša, Hrvoje Jurin, Martina Lovrić Benčić, Davor Miličić
Panelisti:
Lada Bradić, Miro Hanževački, Nina Jakuš, Goran Krstačić, Zvonimir Ostojić, Vedran Pašara, Marko Stupin

Pogledajte snimku
 
15:05 - 15:50

„Opasne” hipertenzije

Moderatori:
Maja Čikeš, Bojan Jelaković, Ingrid Prkačin
Panelisti:
Nikolina Bukal, Kristina Gašparović, Ana Jelaković, Marko Kolić, Mia Rora

Pogledajte snimku
 
17:00 -17:45

Pro et contra

Moderatori:
Ines Golubić, Josipa Josipović, Sandra Karanović
Panelisti:
Ljiljana Fodor, Dubravka Mihaljević, Patricija Kačinari, Gordana Pavliša, Marko Stupin, Sandra Vukojan

Pogledajte snimku
 
09:00 - 09:30

Pedijatrima nikad nije lako

Moderatori:
Vesna Herceg Čavrak, Bernardica Valent Morić
Panelist:
Vera Musil

Pogledajte snimku
 
09:35 - 10:15

Liječenje metaboličkih poremećaja hipertoničara s bubrežnom bolesti - kontroverza za kontroverzom

Moderatori:
Maja Baretić, Bojan Jelaković, Željko Reiner
Panelisti:
Ema Ivandić, Dunja Leskovar, Ivan Pećin , Dražen Perica, Dario Rahelić, Milica Rašeta, Marijana Živko

Pogledajte snimku
 
15:40 - 16:15

Kontroverze u dijagnostici i liječenju glomerularnih bolesti

Moderatori:
Jerko Barbić, Margareta Fištrek Prlić, Krešimir Galešić
Panelisti:
Ivica Horvatić, Vanja Ivković, Zvonimir Sitaš, Ivana Vuković Brinar, Nikola Zagorec, Tihana Šimundić

Pogledajte snimku
 
17:15 - 17:45

Kontroverze u liječenju bolesnika na dijalizi sve su glasnije

Moderatori:
Dario Nakić, Vedran Premužić, Sanjin Rački
Panelisti:
Edina Čatić Ćuti, Draga Klarić, Tamara Knežević, Marina Peklić, Josipa Radić, Romana Samovojska, Božidar Vujčić

Pogledajte snimku
 
18:10 - 18:40

Nova područja za napredak u liječenju transplantiranih bubrežnih bolesnika

Moderatori:
Nikolina Bašić Jukić, Sanjin Rački
Panelisti:
Vesna Furić Čunko, Ivana Jurić, Lea Katalinić, Danilo Radunović, Zoran Sabljić

Pogledajte snimku
 
15:00 - 16:30

Životne navike i nemedikamentno liječenje

Moderatori: Ines Drenjančević, Tea Vučković, Eva Pavić
Predavači i panelisti: Valentina Rahelić, Ines Drenjančević, Danilo Radunović, Tihana Šimundić, Lana Gellineo, Marijana Vučković, Vida Demarin, Vanja Vasiljev, Luka Bashota, Marijana Braš

Plenarna rasprava
 
18:30 - 19:15

Medikamentno liječenje 1 - Metabolički dio hipertenziologije

Moderatori: Ivan Pećin, Dario Rahelić
Predavači i panelisti: Nediljko Šućur, Josipa Radić, Martina Matovinović, Dragan Soldo, Dražen Perica, Dunja Leskovar, Glorija Leškić

Plenarna rasprava
 
11:15 - 12:00

Trudnoća i hipertenzija

Moderatori: Živka Dika, Josip Juras
Panelisti: Romana Samovojska, Ana Vujaklija, Zvonimir Bosnić

Plenarna rasprava
 
12:20 - 13:05

Dijagnostičke dileme

Moderatori: Jelena Kos, Jerko Barbić
Predavači i panelisti: Branko Malojčić, Vladimir Prelević, Ana Stupin, Margareta Fištrek Prlić, Nikolina Bašić Jukić, Klara Gelo, Ivana Tolj, Marija Domislović, Klara Barišić

Plenarna rasprava
 
14:00 - 14:30

Djeca i adoloscenti - borba mora početi od najranije dobi

Moderatori: Bernardica Valent Morić, Vesna Herceg Čavrak
Panelisti: Vera Musil, Nina Petričević

Plenarna rasprava
 
15:00 - 15:50

Medikamentno liječenje -3 kardiološki dijelovi hipertenziologija i onkohipertenziologija

Moderatori: Martina Lovrić Benčić, Boško Skorić Predavači i panelisti: Darko Počanić, Marko Stupin, Kristina Gašparović, Jerko Barbić, Ema Ivandić, Ivan Bitunjac, Tamara Knežević, Nikola Zagorec, Vedran Pašara

Plenarna rasprava
 
11:30 - 12:00

Kardiovaskularni učinci kućne dijalize; Što ima prednost – kućna hemodijaliza ili peritonejska dijaliza?

Moderatori: Vedran Premužić, Vesna Furić Čunko
Panelisti: Nikolina Bašić Jukić, Dragan Klarić, Božidar Vujičić, Valentina Vukman, Armin Atić, Marko Kolić

Okrugli stol
 
08:30 - 09:30

Medikamentno liječenje 2 - Finese hipertenziologije i nefrologije

Moderatori: Valerija Bralić Lang, Marijana Živko
Predavači i panelisti: Tajana Željković Vrkić, Ljijljana Fodor, Patricia Kačinari, Ana Jelaković, Ivana Vuković Brinar, Ivana Abramović, Ivica Horvatić, Venija Cerovečki Nekić, Nikolina Bašić Jukić

Plenarna rasprava
 
11:00 - 11:30

Noćna hipertenzija, noćno mjerenje tlaka i poremećaji spavanja

moderatorica: Barbara Barun, panelisti: Tajana Željković Vrkić, Katarina Popadić, TBD

Rasprava