Pojam za pretragu: prevencija

Vijesti

Stranice

Predavanja

Rasprave

14:45 - 15:20

Životni stil i kardiovaskularna prevencija -1 (Tjelesna aktivnost)

Sanja Ćurković, Marija Rakovac, Ana Jelaković, Tatjana Plašćar Pećin, Martina Lovrić Benčić, Lovorka Bilajac, Igor Jukić

Rasprava
 
18:00 - 18:30

Životni stil i kardiovaskularna prevencija - 2 (Alkohol; zamjenske soli)

Eva Pavić, Josipa Dragičević, Nikola Mesarić, Eva Pavić, Petra Mijić, Marijana Braš

Rasprava
 

Tečajevi