Kontroverze 2023.

Drage kolegice i kolege

ovogodišnji simpozij Kontroverze iz arterijske hipertenzije, kardiovaskularne protekcije i nefrologije održat će se u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, a aktualne teme o kojima ćemo raspravljati možete pogledati u programu.

Program ćemo započeti u ponedjeljak, 01.05.2023. od kada ćete moći pogledati snimljena predavanja i postaviti vaša pitanja predavačima, a rasprave “u živo”, kontroverzni okrugli stolovi i odgovori na vaša pitanja, održat će se od 12.-14.05.2023. u Almeria Centru.

Veselimo se ponovnom druženju.

 

Srdačan pozdrav,
Bojan Jelaković
Predsjednik HDH i HLHPOKROVITELJI KONTROVERZI 2023.

Bez njihove pomoći i podrške ne bi bilo moguće organizirati Kontroverze 2023. stoga ih sa zahvalnošću navodimo!

PROGRAM KONTROVERZI 2023.

PREDAVANJA

RASPRAVE "U ŽIVO"

15:00 - 16:30

Životne navike i nemedikamentno liječenje

Moderatori: Ines Drenjančević, Tea Vučković, Eva Pavić
Predavači i panelisti: Valentina Rahelić, Ines Drenjančević, Danilo Radunović, Tihana Šimundić, Lana Gellineo, Marijana Vučković, Vida Demarin, Vanja Vasiljev, Luka Bashota, Marijana Braš

Plenarna rasprava
 
16:30 - 17:00

Probir i dijagnostika PAB u bolesnika s hipertenzijom

Mislav Vrsalović

Meet the expert
 
17:00 - 17:15

Gdje je mjesto GLP1-RA u nefrologiji?

Bojan Jelaković, Josipa Radić, Martina Matovinović

Sponzor: NOVO NORDISK K24

Sponzorski kutak
NOVO NORDISK K24
 
17:45 - 18:30

Je li važnija tjelesna aktivnost ili redukcija povećane tjelesne mase za preživljenje u žena?

Moderator: Martina Matovinović
Panelisti: Lovorka Bilajac, Sanja Čurković, Martina Matovinović

Okrugli stol
 
18:30 - 19:15

Medikamentno liječenje 1 - Metabolički dio hipertenziologije

Moderatori: Ivan Pećin, Dario Rahelić
Predavači i panelisti: Nediljko Šućur, Josipa Radić, Martina Matovinović, Dragan Soldo, Dražen Perica, Dunja Leskovar, Glorija Leškić

Plenarna rasprava
 
08:30 - 09:30

Medikamentno liječenje 2 - Finese hipertenziologije i nefrologije

Moderatori: Valerija Bralić Lang, Marijana Živko
Predavači i panelisti: Tajana Željković Vrkić, Ljijljana Fodor, Patricia Kačinari, Ana Jelaković, Ivana Vuković Brinar, Ivana Abramović, Ivica Horvatić, Venija Cerovečki Nekić, Nikolina Bašić Jukić

Plenarna rasprava
 
09:30 - 09:45

Možemo li započeti liječenje arterijske hipertenzije klortalidonom?

Ana Jelaković

Sponzor: SANDOZ

Sponzorski kutak
SANDOZ
 
09:45 - 10:45

Jesu li sve “nove cigarete” jednake? Harm reduction - odbaciti, ignorirati ili prihvatiti?

Rueven Zimlichman “Harm reduction – Where is the evidence?
Moderator: Marija Bubaš
Panelisti: Marijana Braš, Krunoslav Capak, Ljiljana Ćenan, Josipa Josipović, Jasminka Vugec Mihok, Dijana Mayer, Marko Jakopović

Okrugli stol
 
10:45 - 11:15
 
11:15 - 12:00

Trudnoća i hipertenzija

Moderatori: Živka Dika, Josip Juras
Panelisti: Romana Samovojska, Ana Vujaklija, Zvonimir Bosnić

Plenarna rasprava
 
12:00 - 12:20

Hiperuricemija i giht - novi pogledi na poznate kliničke aspekte

Marijana Živko

Sponzor: BERLIN-CHEMIE MENARINI K24

Sponzorski kutak
BERLIN-CHEMIE MENARINI K24
 
12:20 - 13:05

Dijagnostičke dileme

Moderatori: Jelena Kos, Jerko Barbić
Predavači i panelisti: Branko Malojčić, Vladimir Prelević, Ana Stupin, Margareta Fištrek Prlić, Nikolina Bašić Jukić, Klara Gelo, Ivana Tolj, Marija Domislović, Klara Barišić

Plenarna rasprava
 
13:05 - 13:45
SERVIER
 
14:00 - 14:30

Djeca i adoloscenti - borba mora početi od najranije dobi

Moderatori: Bernardica Valent Morić, Vesna Herceg Čavrak
Panelisti: Vera Musil, Nina Petričević

Plenarna rasprava
 
14:30 - 15:00

Novi stup u liječenju dijabetičke bolesti bubrega

Jelena Kos, Vedran Velagić

Sponzor: BAYER K24

Sponzorski kutak - Bayer
BAYER K24
 
15:00 - 15:50

Medikamentno liječenje -3 kardiološki dijelovi hipertenziologija i onkohipertenziologija

Moderatori: Martina Lovrić Benčić, Boško Skorić Predavači i panelisti: Darko Počanić, Marko Stupin, Kristina Gašparović, Jerko Barbić, Ema Ivandić, Ivan Bitunjac, Tamara Knežević, Nikola Zagorec, Vedran Pašara

Plenarna rasprava
 
16:10 - 16:40
 
16:40 - 16:55

Renalna denervacija – Konsenzus dokument Hrvatske lige za hipertenziju

Bojan Jelaković

Sponzor: MEDTRONIC

Sponzorski kutak
MEDTRONIC
 
16:55 - 17:10

Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti! Kako pobijediti visoki LDL

Ivan Pećin

Sponzor: SWIXX BioPharma

Sponzorski kutak
SWIXX BioPharma
 
17:10 - 17:50

Kako "propisati" suplemente?

Moderator: Eva Pavić
Panelisti Petra Mijić, Ana Sodlo, Olgica Velkovski, Miro Hanževački

Okrugli stol
 
17:50 - 18:20
AMGEN
 
18:20 - 19:00

Liječenje dislipidemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti - još jedna kontroverza?

Moderator: Bojan Jelaković
Panelisti: Jerko Barbić, Nikolina Bukal, Josipa Josipović, Josipa Radić, Božidar Vujičić, Marijana Živko

Okrugli stol
 
09:00 - 10:00

COVID 19 - postoje li rizici nakon cijepljenja

Moderator: Krunoslav Capak
Panelisti: Marija Bubaš, Irzal Hadžibegović, Vanja Ivković, Branko Malojčić, Josipa Radić

Okrugli stol
 
10:00 - 10:15
SWIXX BioPharma
 
10:15 - 11:00

Dijaliza

Moderator: Vedran Premužić
Predavači i panelisti: Božidar Vujčić, Tamara Knežević, Nikolina Bukal, Danijela Puljiz Zjačić, Marina Vojković, Zoran Sabljić

Plenarna rasprava
 
11:00 - 11:30

Liječenje diferentnih dislipidemija - kombinacija afereze i lijekova

Ivan Pećin, Vedran Premužić

Sponzor: FRESENIUS MEDICAL CARE

Sponzorski kutak
FRESENIUS MEDICAL CARE
 
11:30 - 12:00

Kardiovaskularni učinci kućne dijalize; Što ima prednost – kućna hemodijaliza ili peritonejska dijaliza?

Moderatori: Vedran Premužić, Vesna Furić Čunko
Panelisti: Nikolina Bašić Jukić, Dragan Klarić, Božidar Vujičić, Valentina Vukman, Armin Atić, Marko Kolić

Okrugli stol
 

16. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA

08:30 - 09:00

PRIJAVA SUDIONIKA

 
09:00 - 09:15

POZDRAVNI GOVOR

 
09:15 - 09:30

Renovaskularna hipertenzija - prikaz slučaja

Mirjana Mihalić, magistra sestrinstva,
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, KBC
Zagreb

 
09:30 - 09:45

Nemogućnost mjerenja krvnog tlaka na nadlakticama – prikaz slučaja

Ana Ćus,
Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka

 
09:45 - 10:00

Uloga medicinske sestre kod prevencije i prepoznavanja komplikacija prilikom izvođenja elektrofizioloških procedura

Matija Mlinar, bacc.med.techn.br
Odjel za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju srca, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb

 
10:00 - 10:15

Edukacija bolesnika s transplantiranim bubregom o pravilnom uzimanju lijekova

Renata Balić, magistra sestrinstva
Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju, KBC
Zagreb

 
10:15 - 10:30

Škola hranjenja

Ivana Bukovina, bacc.therap.occup.
Klinika za dječje bolesti Zagreb

 
10:30 - 10:45

Udruga Zdravi dan iz Solina - Udruga uzor 2022

Petra Mijić, mag. nutricionizma

 
10:45 - 11:15

PAUZA

 
11:15 - 13:00

Radionica – prehrambene kontroverze u arterijskoj hipertenziji

Uvod i podjela sudionika u grupe po zadanim temama
Rad u malim grupama i pisanje mišljenja o sugeriranoj hrani
Iznošenje zaključaka
Prikaz znanstvenih radova, odnosno znanstvenih spoznaja o predstavljenoj hrani u kontekstu liječenja hipertenzije


Voditelji radionice/ moderatori:
Dr.sc.Eva Pavić, dipl.ing.univ.spec.
Nikola Mesarić, mag. nutricionizma
Josipa Matanić, mag. nutricionizma
Zrinka Šmuljić, mag. nutricionizma

 
13:00 - 14:00

RADNI RUČAK

 

KORISNIČKA PODRŠKA

Za pomoć pri registraciji i sva pitanja o načinu sudjelovanja obratite se korisničkoj podršci.

Besplatni broj:
0800 9666

E-mail adresa:
kongresi@emed.hr
hdh@emed.hr

Radno vrijeme podrške:
radnim danom od 08:00 do 17:00 sati

Natrag na područja