PRAVILNO MJERENJE TLAKA I VALIDIRANI UREĐAJI

U cijelom je svijetu arterijska hipertenzija (AH) glavni potencijalno modificirajući čimbenik rizika za pobol i smrtnost. Mjerenje arterijskog tlaka temelj je za postavljanje dijagnoze i liječenje AH-a. Dostupni modaliteti mjerenja AT-a uključuju mjerenje arterijskoga tlaka kod kuće, ordinacijsko mjerenje tlaka, kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka (KMAT), nenadzirano mjerenje arterijskoga tlaka (NOMAT) i mjerenje tlaka u ljekarnama..

Ovdje ćete pronaći kratke edukativne filmove o pravilnome mjerenju arterijskoga tlaka u liječničkoj ordinaciji i u ljekarni. Ovdje možete naći popis validiranih uređaja za mjerenje arterijskoga tlaka u sva tri opisana modaliteta- kućno mjerenje, ordinacijsko mjerenje i KMAT za tri različite kategorije bolesnika - TRUDNICE, DJECA I ODRASLI.

Nadamo se da ćemo vama i vašim bolesnicima pomoći u pravilnome odabiru uređaja i načinu korištenja istih.


Pravilno mjerenje arterijskoga tlaka u ordinaciji                                                 Pravilno mjerenje arterijskoga tlaka u ljekarni