Radna skupina za bazična istraživanja

voditelj

Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, dr. med.

Pročelnica katedre za fiziologiju i imunologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku

Zamjenica voditeljice: doc. dr. sc. Ana Stupin, dr. med.