Dislipidemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Bolesnici s kroničnom bubrežnom bolesti imaju znatno povećan ukupan kardiovaskularni rizik u odnosu na opću populaciju. Rizik počinje rasti već od ranih stadija kronične bubrežne bolesti što je još uvijek u redovnom radu vrlo često zanemareno. Osim povišenih vrijednosti arterijskoga tlaka i nekontrolirane arterijske hipertenzije ovakvoj kliničkoj slici i tijeku značajno pridonosi vrlo često prisutna aterogena dislipidemija.

U Hrvatskoj još ne postoje sustavni podaci dobiveni  u randomiziranom slučajnom uzorku populacije kao što ne postoji niti podataka o prevalenciji kronične bubrežne bolesti. Uz to, nema niti podataka o učestalosti dislipidemija kako u općoj populaciji, a napose ne u osoba s kroničnom bubrežnom bolesti.

Ciljevi projekta su:

  1. odrediti učestalost dislipidemija u općoj populaciji
  2. odrediti učestalost i tipove dislipidemija u pojedinim stadijima kronične bubrežne bolesti

Ovaj projekt koji organizira Hrvatsko društvo za hipertenziju zajedno s Društvom za razvitak nefrologije “prof.dr.sc. Milovan Radonić” bit će proveden na reprezentativnom slučajnom uzorku odrasle populacije Hrvatske. Ispitanici će biti odabrani pomoću randomizacijskih nizova u ordinacijama liječnika obiteljske medicine (N= 2000 ispitanika). Uključujući kriteriji su dob starija od 18 godina i potpisana suglasnost. Isključujući kriteriji su: dob mlađa od 18 godina, nepotpisana  suglasnost, trudnoća i dojenje, amputacija jednog ekstremiteta, terminalna bolest s očekivanim trajanjem života kraćim od 6 mjeseci, demencija.


Kod svih ispitanika bit će primjenjen strukturiran upitnik, obavljen klinički pregled s antropološkim mjerenjima, te će biti uzet uzorak krvi natašte iz kojega će u centralnom laboratoriju biti određen kompletan lipidogram, te ostali čimbenici kardiovaskularnog i renalnog rizika. Stadiji bubrežne bolesti bit će procijenjeni pomoću više validiranih formula.