Osnovana Hrvatska liga za hipertenziju!

Osnovana Hrvatska liga za hipertenziju!

#Hrvatska liga za hipertenziju #h-liga.hr #ljekarnici #nutricionisti #kineziolozi #fizikalni terapeuti #Hrvatsko društvo za hipertenziju

 

Stranica Hrvatske lige za hipertenziju 

Za razliku od Hrvatskoga društva za hipertenziju koje je stručno liječničko društvo u Hrvatskoj ligi za hipertenziju ravnopravni članovi moći će biti sve fizičke i pravne osobe, a ne samo liječnici.
Proteklih godina u svim našim akcijama s velikim žarom sudjelovale su brojne kolegice i kolege drugih struka i razna društva i udruge koje nisu liječničke i koje nisu članovi Hrvatskoga liječničkog zbora.
Tako su s nama gotovo uvijek bili članovi Udruge medicinskih sestara i tehničara, Društvo studenata u hipertenziji, Udruga zdrav život, ljekarnici, nutricionisti, kineziolozi, fizikalni terapeuti itd.

U Hrvatskoj ligi za hipertenziju svi oni će zajedno s Hrvatskim društvom za hipertenziju zajedno planirati i provoditi kao i do sada brojne aktivnosti na planu primarne prevencije i javnozdravstvenih akcija sadržanih u našem već uhodanom projektu Lov na Tihog ubojicu.

U Hrvatsku ligu za hipertezniju pozvat ćemo sva stručna društva koja na bilo koji način ulaze u sferu hipertenziju, te bolesnike zbog kojih se sve ovo i radi.