HEVI i HDH: RENALNA DENERVACIJA - Kada i kako endovaskularno liječiti arterijsku hipertenziju?

HEVI i HDH: RENALNA DENERVACIJA - Kada i kako endovaskularno liječiti arterijsku hipertenziju?

U suradnji s Hrvatskom endovaskularnom inicijativom, koja je također član Hrvatske lige za hipertenziju, organizirali smo webinar “RENALNA DENERVACIJA - Kada i kako endovaskularno liječiti arterijsku hipertenziju?”.

Webinar će se održati u utorak, 08.03.2022. u 18:00 sati s ciljem definiranja problema rezistentne arterijske hipertenzije, pojašnjavanja dijagnostičkih postupaka i postavljanja preciznih indikacija za renalnu denervaciju.

Registracija na webinar na poveznici: https://hevi.hr/renalna-denervacija.html