15TH SYMPOSIUM OF MEDICAL NURSES AND TECHNICIANS FOR HYPERTENSION

15TH SYMPOSIUM OF MEDICAL NURSES AND TECHNICIANS FOR HYPERTENSION

Poštovani kolegice i kolege, 

 

hvala Vam na Vašem interesu za sudjelovanje na 

 


 

Pozivamo Vas da se registrirate na Zoom platformu i tako pratite predavanja koja će Vam zasigurno pomoći u svakodnevnom radu.

 

 

Prolistajte program kongresa. Program je na engleskom budući da se radi o međunarodnom kongresu, ali predavanja i diskusije biti će na hrvatskom jeziku.