BP-CON-ESH

Kontrola arterijskoga tlaka u Europskim centrima izvrsnosti za hipertenziju

 

Riječ je o multinacionalnom, multicentričnom, opažajnom i kliničkom istraživanju Europskoga društva za hipertenziju.


Najvažnija zadaća Europskog društva za hipertenziju je poboljšati liječenje i kontrolu arterijskoga tlaka, posljedično tome smanjiti ukupni kardiovaskularni rizik, preuranjeno kardiovaskularno i bubrežno oboljenje i smrtnost, uz smanjenje troškova zdravstvene zaštite. Europsko društvo za hipertenziju uspostavilo je mrežu Centara izvrsnosti, vodećih ustanova za dijagnozu i liječenje hipertenzije u pojedinim državama. U istraživanje je uključeno više europskih centara, uključujući Europski centar izvrsnosti za hipertenziju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Voditelj projekta je prof.dr.sc. Bojan Jelaković.


Primarni ciljevi studije BP-CON-ESH (Blood Pressure Control Study in ESH Excellence Centres) su:

  • utvrditi ukupnu stopu kontrole arterijskoga tlaka u Europskim centrima izvrsnosti za hipertenziju pomoću visoko standardizirane metodologije
  • analizirati ukupnu kontrolu arterijskoga tlaka u Europi, kao i razlike među europskim zemljama i regijama
  • utvrditi čimbenike povezane s kontrolom arterijskoga tlaka / nedostatak kontrole na temelju demografskih, zemljopisnih, društveno-ekonomskih, kliničkih i drugih čimbenika
  • odrediti apsolutne vrijednosti arterijskoga tlaka u kontroliranih i nekontroliranih pacijenata na globalnoj razini i regionalno

 

Poznato je da je ukupna kontrola hipertenzije u Europi još uvijek nedovoljna. Međutim, problem nije isti u cijeloj Europi. Postoje razlike u zdravstvenim sustavima među europskim zemljama. U nekim zemljama državni zdravstveni sustav samo djelomično nadoknađuje troškove antihipertenzivne terapije, prisutne su razlike u bruto nacionalnom proizvodu, stupnju obrazovanja, potrošnji kuhinjske soli i prevalenciji pretilosti i drugim aspektima. Posljedično tome, prisutne su razlike u prevalenciji hipertenzije, postizanju kontrole arterijskoga tlaka i kardiovaskularne smrtnosti među europskim regijama.

Rezultati dobiveni u studiji BP-CON-ESH koristit će se za poboljšanje strategija liječenja, bolje kontrole arterijskoga tlaka i poslužit će kao temelj za procjenu budućih promjena i trendova u Europi. BP-CON-ESH studija započela je u studenom 2018. godine s prvom skupinom od 9 Centara izvrsnosti, zatim će se uključiti i ostali centri izvrsnosti koji sudjeluju u studiji.


Detaljnije informacije o BP-CON-ESH studiji možete pronaći na službenoj stranici Europskog društva za hipertenziju.